vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Coenagrion lunulatum

(Charpentier, 1840)

Syn. Coenagrion vernale (Hagen, 1839)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Coenagrion (gr.) = spoločný, široko rozšírený + divoký, lunulatum (lat.) = s malým mesiacom

Coenagrion lunulatum - samecCoenagrion lunulatum - párenieCoenagrion lunulatum - liahnutie

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 22-26 mm, dĺžka krídla 16-21 mm. Sfarbenie je podobné iným druhom rodu Coenagrion. Presné určenie je možné na základe tvaru príveskov samcov, tvaru pronota samcov a samíc a kresby na brušku.

Larva: Podobá sa iným druhom rodu, je ju možné určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 11 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

sibírsky

Coenagrion lunulatum - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody rašelinísk (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník tyrfofilDruh obľubujúci rašeliniská.).

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh je známy z nálezu Trpiša4 z Vysokých Tatier. Iné doklady o jeho výskyte na Slovensku nie sú, preto nie je isté, či ide o chybne určený materiál alebo sa druh v tom čase u nás vyskytoval a medzičasom vymizol. Do červeného zoznamu je zaradený v kategórii EX - vyhynuté.

Coenagrion lunulatum - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The phaenological study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl.: 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. TRPIŠ, M., 1965: Poznatky o vážkach (Odonata) Tatranského národného parku. Sbor. prác o Tatr. nár. parku, Osveta Martin, 8: 71 – 78.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore