vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Čeľaď: Calopterygidae

slovenský názov: hadovkovité

Stredne veľké druhy vážok (najväčšie medzi našimi šidielkami). Sú nápadne sfarbené – samce kovovo lesklé, modré, s krídlami celými alebo čiastočne tmavomodrými. Samice majú krídla hnedé alebo zelené a telo hnedozelené kovovo lesklé. Stretávame ich pri čistých aj mierne organicky znečistených potokoch a riekach so zachovanou ponorenou a brehovou slovník vegetáciouRastlinstvo.

Larvy sú pomerne veľké a majú dlhý prvý článok tykadiel. Žiabrové lístky sú nerovnako dlhé – stredný je kratší ako dva bočné. Lístky sú na priereze trojuholníkové.

U nás žije jediný rod – Calopteryx Leach, 1815 (hadovka, syn. Agrion Fabricius, 1775), zastúpený dvoma druhmi.

 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore