vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Pyrrhosoma nymphula

(Sulzer, 1776)

slovenský názov: šidielko červené

preklad vedeckého mena1: Pyrrhosoma (gr.) = ohnivo červené telo, nymphula (gr.) = zdrobnenina od nymfa

Pyrrhosoma nymphula - samecPyrrhosoma nymphula - párPyrrhosoma nymphula - exúviumPyrrhosoma nymphula - samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 26-30 mm, dĺžka krídla 21-23 mm. Samce aj samice sú čierno-žlto-červené, hlava je bez škvŕn za očami.

Larva: Žiabrové lístky sú zakončené špičkou, je na nich kresba v tvare „x“. Hlava je vzadu hranatá.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág IV-VII, patrí k našim prvým jarným druhom. Dĺžka vývinu lariev 12-24(36) mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické

pôvod

pontomediteránny

Pyrrhosoma nymphula - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody, rašeliniskové alebo aspoň mierne okyslené (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník tyrfofilDruh obľubujúci rašeliniská.). Larvy sa zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom a v slovník detriteRozkladajúce sa rastlinné zvyšky na dne.. Liahnutie prebieha na rastlinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú popri vode a vo vegetácii.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh sa vyskytuje od nížin do hôr, častejší je v kotlinách a horských oblastiach, v nížinách len v kyslejšom prostredí, napr. na Záhorí. Možné ohrozenie znečistením vody a likvidáciou biotopu.

Pyrrhosoma nymphula - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore