vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Erythromma najas

(Hansemann, 1823)

slovenský názov: šidielko červenooké

preklad vedeckého mena1: Erythromma (gr.) = červené oči, najas (gr.) = vodná nymfa

Erythromma najas - samecErythromma najas - samecErythromma najas - párenieErythromma najas - exúviumErythromma najas - samica

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 26-30 mm, dĺžka krídla 20-24 mm. Hlava je bez škvŕn za očami. Samce majú nápadne červené oči, sfarbenie je čierno-modré, posledný článok bruška je bez čiernej kresby (porovnaj E. viridulum). Samica je čierno-zelená.

Larva: Je pomerne veľká (28-30 mm). Žiabrové lístky majú uzlík, sú na konci zaoblené a na krajoch nesú tri páry tmavých škvŕn, vzniknutých hustým vetvením vzdušníc.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VI. Dĺžka vývinu lariev 11 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

sibírsky

Erythromma najas - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.) s hojným výskytom plávajúcich rastlín (Batrachium, Myriophyllum, Ceratophyllum...), do ktorých kladú vajíčka. Larvy sa zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom. Liahnutie prebieha na bylinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú väčšinou nízko nad vodou, často sedajú na plávajúce rastliny. Menej často lietajú aj popri vode a vo vegetácii.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh sa hodnotí ako zriedkavý, môže to však byť spôsobené aj tým, že sa ťažko chytá a tak počas výskumu uniká. Vyskytuje sa od nížin do kotlín v jazerách a rybníkoch s plávajúcou vegetáciou. Možné ohrozenie znečistením vody, likvidáciou biotopu a odstraňovaním vodných rastlín pri čistení chovných rybníkov a rybárskych revírov.

Erythromma najas - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore