vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Čeľaď: Platycnemididae

slovenský názov: šidielkovité

Malé vážky. Sfarbenie je bielo-čierne alebo modro-čierne, krídla sú priesvitné. Pterostigma prekrýva len 1 bunku žilnatiny krídla. Od príbuznej čeľade Coenagrionidae ich rozoznáme podľa rozšírených holení nôh.

Larvy majú žiabrové lístky rovnako dlhé, na konci vytiahnuté do dlhej obrvenej špičky. Maska je plochá, s krátkym násadcom. Žijú v pomaly tečúcich vodách.

U nás žije len jeden rod Platycnemis Burmeister, 1839 (šidielko) zastúpený jediným druhom.

 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore