vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Coenagrion pulchellum

(Vander Linden, 1825)

slovenský názov: šidielko veľkoškvrnné

preklad vedeckého mena1: Coenagrion (gr.) = spoločný, široko rozšírený + divoký, pulchellum (lat.) = pekný, pôvabný

Coenagrion pulchellum - samecCoenagrion pulchellum - samecCoenagrion pulchellum - samicaCoenagrion pulchellum - samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 26-29 mm, dĺžka krídla 17-22 mm. Podobá sa na C. puella, samec je ale väčšinou o niečo tmavší a samica svetlejšia. Presné určenie je možné na základe tvaru príveskov samcov, tvaru pronota samcov a samíc a kresby na brušku.

Larva: Podobá sa larvám C. puella a nie je ich ani možné spoľahlivo odlíšiť.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág IV-VIII (IX). Dĺžka vývinu lariev 11-12 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

pontokaspický

Coenagrion pulchellum - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody rôznych typov (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy sa zdržiavajú na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na bylinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú popri vode a pomedzi vegetáciu. Vajíčka kladú do vodných rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

V niektorých regiónoch bežný, inde zriedkavý druh. Jeho rozšírenie je nejasné. Bol uvádzaný z celého Slovenska, ale posledné výskumy na severe nedokladujú prítomnosť imág, len lariev (čo je vzhľadom na uvedenú podobu s C. puella nedostatočné). Je možné, že druh je obmedzený len na nížinnú časť Slovenska. V súčasnosti sa hodnotí ako neohrozený a nie je ani chránený.

Coenagrion pulchellum - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore