vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Coenagrion puella

(Linnaeus, 1758)

slovenský názov: šidielko obyčajné

preklad vedeckého mena1: Coenagrion (gr.) = spoločný, široko rozšírený + divoký, puella (lat.) = dievča

Coenagrion puella - samecCoenagrion puella - párenieCoenagrion puella - kladenie vajíčokCoenagrion puella - samicaCoenagrion puella - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 26-30 mm, dĺžka krídla 18-22 mm. Samec je modro-čierny, prvé články sú prevažne modré, 6. je čierny v zadných dvoch tretinách, 7 čierny, predposledné 2 modré, posledný čierny. Samica je čierna, len okraje článkov majú svetlú obrubu. Presné určenie je možné na základe tvaru príveskov samcov, tvaru pronota samcov a samíc a kresby na brušku.

Larva: Podobá sa iným druhom rodu, je ju možné určiť len s lupou. Žiabrové lístky majú uzlík, sú zakončené krátkou špičkou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág IV-IX. Dĺžka vývinu lariev 11-12 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické

pôvod

pontokaspický

Coenagrion puella - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté a pomaly tečúce vody rôznych typov (slovník stagnikolnýDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách. a slovník eurytopný druh Druh vyskytujúci sa v rozmanitých biotopoch, dokáže prežiť v rôznych podmienkach.). Larvy sa zdržiavajú na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na bylinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú popri vode a pomedzi vegetáciu. Vajíčka kladú do vodných rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Jedna z najbežnejších vážok, rozšírená hojne po celom území. Bez aktuálneho ohrozenia.

Coenagrion puella - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore