vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

PODRAD: ZYGOPTERA

slovenský názov: šidielka

preklad vedeckého mena1: Zygoptera (gr.) = rovnakokrídle

Väčšinou malé druhy s jemnejšou stavbou tela, ktoré v pokoji krídla skladajú nad chrbtom, len zriedkavo ich držia rozprestreté. Pri kladení vajíčok samec zostáva so samicou alebo ju aspoň sprevádza. Vajíčka umiestňujú do živých alebo odumretých rastlín, pričom sa môžu aj pomerne hlboko ponoriť do vody.

Larvy sú štíhle, bruško majú zakončené troma lístkovitými tracheálnymi žiabrami. Dokážu plávať vlnitým pohybom bruška podobne ako hady.

1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore