vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

PODRAD: ANISOPTERA

slovenský názov: šidlá

preklad vedeckého mena1: Anisoptera (gr.) = rôznokrídle

Stredne veľké a veľké druhy s robustnejšou stavbou tela. Krídla sú v pokoji rozprestreté. Pri kladení vajíčok samec väčšinou nie je so samicou, často však zostáva v jej blízkosti a stráži ju pred ostatnými samcami. Vajíčka kladú do rastlín, dna, vody alebo bahna na brehu.

Larvy sú mohutné, ich bruško je valcovité, ploché alebo vajcovité. Nemajú lístkovité tracheálne žiabre, namiesto nich majú análnu pyramídu. Dýchajú pomocou konečníka, ktorý má hustú vzdušnicovú sieť. V ohrození dokážu z neho vystreknúť prúd vody a pohybovať sa tak na princípe reaktívneho motora. Ak je vo vode nízky obsah kyslíka, pyramídu môžu vytrčiť nad hladinu a prijímať aj vzdušný kyslík.

1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore