vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Čeľaď: Lestidae

slovenský názov: šidlovkovité

Menšie druhy vážok. Sfarbenie tela je väčšinou kovovo lesklé, krídla sú priesvitné. Pterostigma prekrýva 2 alebo viac buniek žilnatiny krídla.

Larvy majú žiabrové lístky rovnako dlhé, bočné vzdušnice sa v nich oddeľujú kolmo od hlavnej žilky. Maska je lyžicovitá, najčastejšie s dlhým násadcom, zriedkavo kratšia. Žijú v stojatých vodách rôzneho typu.

U nás žijú dva rody a 6 – 8 druhov (2 druhy sú sporné).

Rod Lestes Leach, 1815 (šidlovka): Druhy zeleno a modro kovovolesklo sfarbené. Pterostigmy v prednom a zadnom krídle sú na približne rovnakom mieste, takže sa prekrývajú. Larvy majú väčšinou dlhú masku.

Rod Sympecma Burmeister, 1839 (šidlovka, syn. Sympycna Charpentier, 1840): Druhy sfarbené do hneda. Pterostigma v prednom krídle je bližšie ku koncu krídla ako v zadnom, takže pri prekrytí krídel sú pterostigmy vedľa seba. Jediné naše vážky, ktoré zimujú v štádiu imága. Larvy majú krátku masku.

 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore