vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Ischnura elegans

(Vander Linden, 1820)

slovenský názov: šidielko väčšie

preklad vedeckého mena1: Ischnura (gr.) = vychudnutý, s tenkým bruškom, elegans (lat.) = elegantný

Ischnura elegans - samecIschnura elegans - samicaIschnura elegans - samicaIschnura elegans - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 21-25 mm, dĺžka krídla 14-18 mm. Samec aj samica majú čierne bruško s modrým 8. článkom. Samica môže mať aj inú farbu namiesto modrej (fialovú, červenú, zelenú) a má na kladielku tŕň.

Larva: Dá sa spoľahlivo odlíšiť len s lupou. Žiabrové prívesky sú bez uzlíka, sú zakončené dlhou špičkou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-X. Dĺžka vývinu lariev 2-5 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

pontokaspický

Ischnura elegans - oblasť rozšírenia pôvod

U nás sa vyskytuje nominátny poddruh I. e. elegans (Vander Linden, 1820). Maďarskí odonatológovia (Bánkuti4) uvádzajú z južného Slovenska aj výskyt I. elegans ssp. pontica Schmidt, 1938 (nie je nám známy originálny opis poddruhu).

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody rôznych typov (slovník stagnikolnýDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách. a slovník eurytopný druh Druh vyskytujúci sa v rozmanitých biotopoch, dokáže prežiť v rôznych podmienkach.). Larvy sa zdržiavajú na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na bylinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú popri vode a pomedzi vegetáciu. Vajíčka kladú do vodných rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Hojný druh, jedna z najčastejších vážok, vyskytuje sa po celom Slovensku od nížin až do hôr. Možné ohrozenie znečistením vody.

Ischnura elegans - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. BÁNKUTI, K., 1986: A Mátra Múzeum szitaközö gyujteménye (Odonata). Fol. Hist.- nat. Mus. Matr., 11: 15-20.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore