vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Nehalennia speciosa

(Charpentier, 1840)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Nehalennia = bohyňa úrodnosti, plodnosti, dobra, požehnania (na dolnom Rýne), speciosa (lat.) = vzhľadom pozoruhodný

Nehalennia speciosa - samecNehalennia speciosa - samec

Opis:

Imágo: Malý druh, dĺžka bruška 19-25 mm, dĺžka krídla 12-15,5 mm. Podobá sa na druhy rodu Lestes. Je zeleno-modro-čierno sfarbený, kovovo lesklý. Na hlave za očami má jednu tenkú priečnu svetlú čiarku.

Larva: Je pomerne malá a dá sa spoľahlivo určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 10-11? mesiacov. Zimuje zrejme larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

eurosibírsky

Nehalennia speciosa - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté rašeliniskové vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.).

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

U nás vyhynutý druh (červený zoznam - EX). Nálezy pochádzajú z 30. rokov z Tatier (Fudakowski4) a z 50. a 60. rokov zo Žitného ostrova a východného Slovenska (Trpiš5,6).

Nehalennia speciosa - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. FUDAKOWSKI, J., 1930: Fauna waźek (Odonata) Tatr polskich. Spr. kom. fizjogr., 64, p. 87-174.
5. TRPIŠ, M., 1957: Predbežný prehľad vážok (Odonata) Žitného ostrova. Biológia Bratislava, 12, p. 433-449.
6. TRPIŠ, M., 1969: Vážky (Odonata) východného Slovenska. Acta Rer. natur. Mus. nat. slov., 15, p. 31-38.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore