vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Enallagma cyathigerum

(Charpentier, 1840)

slovenský názov: šidielko krúžkované

preklad vedeckého mena1: Enallagma (gr.) = zmenený, meniaci sa, cyathigerum (gr.+lat.) = pohár + na sebe nesúci, majúci

Enallagma cyathigerum - samecEnallagma cyathigerum - párenieEnallagma cyathigerum - kladenie vajíčokEnallagma cyathigerum - exúvium

 

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 22-29 mm, dĺžka krídla 17-22 mm. Podobá sa na C. puella, má však na bokoch hrude len jeden krátky tmavý pásik. Samec je modro-čierny, zadné články sa kresbou podobajú na C. puella, predné majú kresbu podobnú plameňu sviečky. Samica má na kladielku tŕň, jej kresba je na všetkých článkoch torpédovitého tvaru.

Larva: Dá sa spoľahlivo odlíšiť len s lupou. Žiabrové prívesky sú bez uzlíka, sú väčšinou zakončené nie príliš dlhou špičkou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-IX. Dĺžka vývinu lariev 10-11 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

cirkumboreálne

pôvod

sibírsky

Enallagma cyathigerum - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody rôznych typov, aj pomaly tečúce vody (slovník stagnikolnýDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách. a slovník eurytopný druh Druh vyskytujúci sa v rozmanitých biotopoch, dokáže prežiť v rôznych podmienkach.). Larvy sa zdržiavajú na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na bylinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú popri vode a pomedzi vegetáciu. Vajíčka kladú do vodných rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Hojný druh, vyskytuje sa po celom Slovensku od nížin až do hôr. Možné ohrozenie znečistením vody.

Enallagma cyathigerum - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore