vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Užitočné linky

Medzinárodné vážkarske organizácie:

  Societas Internationalis Odonatologica
  World Dragonfly Association
  International Dragonfly Fund
  World Odonata List
  medzinárodná databáza pozorovaní
Okolité štáty:

ČR http://www.osu.cz/katedry/kbe/grant/odonata/vstup.html
http://www.vazky.cz
http://www.dragonflies.cz
http://odonata.ic.cz/
http://www.martinpustelnik.com/
http://www.zedema.net
http://www.Lacerta-pisecna.com
http://www.biolib.cz/
http://www.hmyz.net/04vazky.htm
Poľsko http://www.odonata.pl
http://www.wazki.pl/
http://www.wydawnictwo-mantis.eu/odonatrix/
Maďarsko http://szitakotok.hu/index.php?page=main-page
Rakúsko, Nemecko http://www.libelleninfo.de
http://www.libellula.org
http://www.libellen-verbreitungsatlas.de/
http://www.digimakro.de/Bilder/libellen1.htm
Ukrajina http://www.dragonflyforall.narod.ru

Ostatná Európa:

Belgicko http://www.odonata.be
Bulharsko http://www.odonata.biodiversity.bg/index_en.htm
http://www.odonata.org/
Fínsko http://korento.net/dragonflies.html
http://www.sudenkorento.fi/kwiki/Briefly_in_English
Francúzsko http://www.libellules.org/fra/fra_index.php
www.odonates.pnaopie.fr
http://www.onem-france.org/leste/wakka.php?wiki=PagePrincipale
Grécko http://greekdragonfly.nature4stock.com/
Holandsko http://www.vlinderstichting.nl/libellen.php
http://www.libellennet.nl
http://www.brachytron.nl
Chorvátsko http://www.vretenca.hr/
http://bius.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=18
Moldavsko https://sites.google.com/site/odonatamoldova/
Rumunsko http://dragonfly.nature4stock.com/
Slovinsko http://www.odonatolosko-drustvo.si/
Španielsko http://www.oxygastra.org
Švédsko http://www.trollslandor.se/
http://epitheca.blogspot.com/
http://www.artportalen.se/bugs/catalogus.asp?artgrupp=3000172
Taliansko http://www.odonata.it/
Veľká Británia  http://www.british-dragonflies.org.uk
http://delta-intkey.com/britin/odo/

Ďalšie zaujímavé stránky o európskych vážkach:

  http://www.dragonflypix.com/index.html
  http://www.cbrochard.com/exuviae
  http://www.fly.to/dragonflies
  http://www.macromia.com


Viete o stránkach, ktoré tu zatiaľ nie sú spomenuté, ale mali by byť? Pošlite nám linku: dusan.sacha@vazky.sk.