vážky.sk - logo

SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ

Určovanie druhov na fotografiách, suveníry, tipy na voľný čas, vzdelávanie a všetko ostatné, čo vám umožní spojiť príjemné s užitočným, podporiť našu činnosť a aktívne spoznávať slovenskú faunu vážok.

Služby pre verejnosť - logo
 


Prednášky a besedy

Prednášky sa zameriavajú nielen na vážky, ale aj na biotopy vôd a mokradí, ekosystémy a ekológiu. Sú tak vhodné ako doplnok povinného učiva v rámci školského vyučovania a tiež ako náplň mimoškolských aktivít v kluboch, centrách voľného času a pod.

Poznáte vážky?

Prednáška predstavuje vážky, ich stavbu tela, spôsob života, miesta, ktoré obývajú, a rôzne ďalšie zaujímavosti o tomto pestrom hmyze. Vážky však nie sú jediným cieľom prednášky. Slúžia ako model, prostredníctvom ktorého sa publikum zoznamuje s väčšinovým obyvateľstvom modrej planéty – hmyzom. Súčasne cez ne vnikáme do tajomstiev fungovania ekosystémov vôd a mokradí a objavujeme základné zákonitosti vývoja prírody.

Prednáška je vedená hravou a súťažnou formou. Vhodná je pre vekové skupiny od základnej školy až po vysokoškolských študentov a dospelú verejnosť.

Mokrade a ich svet

Mokrade: kde sú, ako ich spoznáme, čo v nich nájdeme a kto v nich žije? Treba mokrade chrániť? A čo ak mokrade chránia nás?

Na všetky tieto otázky odpovie prednáška Mokrade a ich svet. Vhodná je pre všetky vekové skupiny od základných škôl až po dospelých a študentov VŠ.

Ekosystémy a ekológia

Pojmy, ktoré denne počúvame, ale málokto si vie pod nimi aj niečo konkrétne predstaviť. Cieľom prednášky je nielen vysvetliť základné pojmy a ekologické pravidlá, ale aj naviesť poslucháčov na rozmýšľanie v ekologických dimenziách. V rámci prednášky riešime modelové príklady a pokúšame sa pochopiť podstatu súčasných celosvetových a regionálnych problémov.

Prednáška je vhodná najmä pre gymnáziá, maturantov a študentov VŠ.

Po dohode je možné spraviť besedy aj na iné témy.

Prednáška Poznáte vážky?
Prednáška Poznáte vážky?
(Autor: Katarína Bérešová)

Cena dohodou podľa počtu prednášok, ich dĺžky a náročnosti a dopravných nákladov.

Prednášky je možné objednať:

Objednaním prednášok podporíte prevádzku stránky www.vazky.sk a ďalšie aktivity Spoločnosti Aqua vita zamerané na výskum a ochranu mokradí.