vážky.sk - logo

SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ

Určovanie druhov na fotografiách, suveníry, tipy na voľný čas, vzdelávanie a všetko ostatné, čo vám umožní spojiť príjemné s užitočným, podporiť našu činnosť a aktívne spoznávať slovenskú faunu vážok.

Služby pre verejnosť - logo
 


Putovná výstava Vážky na Slovensku

Putovnú výstavu o vážkach na Slovensku tvorí 10 panelov rozmeru A0, vytlačených na materiáli baner (voskované plátno). Obsah je prispôsobený laickej verejnosti, predovšetkým stredným a základným školám. Dôraz je na pútavom grafickom spracovaní, text zahŕňa len základné a najdôležitejšie fakty.

Obsah panelov:

1. Pôvod a vývoj vážok. Zobrazuje vznik radu vážky v kontexte vývoja Zeme. Chronologicky sú vymenované základné udalosti dejín Zeme a hlavné fosílne skupiny rastlín a živočíchov (trilobity, dinosaury atď.). Stručne je opísaná súčasná fauna vážok sveta.

2. Život vážky. Opisuje sa životný cyklus vážok a všetky jeho štádiá (vajíčko → larva → imágo).

3. Stavba tela – imágo, 4. Stavba tela – larva. Zobrazené sú základné časti tela a určovacie znaky imág a lariev. Základ panelu tvorí skica vážky z podradu šidiel, doplnená fotografiami zobrazujúcimi skutočný vzhľad znaku a opisujúcim textom.

5. – 9. Biotopy vážok. Opísané sú hlavné typy životného prostredia vážok a spoločenstvá žijúce na týchto biotopoch. Na fotografiách je vyobrazených 8 typov prirodzených a 2 typy umelých biotopov spolu s 31 druhmi vážok. Obrázky dopĺňa stručný text charakterizujúci biotop, základné faktory prostredia a najdôležitejšie formy jeho ohrozenia, ako aj opisy zobrazených vážok.

10. Vážky na Slovensku. Stručne je opísané druhové bohatstvo vážok v SR, jeho ohrozenie a ochrana. Spodná časť panelu sa zaoberá projektom Vážky.sk.

K výstave dodávame propagačné a výchovné materiály Spoločnosti Aqua vita – sadu pohľadníc o ohrozených vážkach na Slovensku, plagát o vážkach, leták o mokradiach a až do vyčerpania zásob aj staršie materiály o mokradiach (pohľadnice, pexeso).

Výstavu si môžete objednať:

Podmienky pozičania výstavy.

Výstava - panely 1 až 3
Výstava - panely 4 až 10

Kalendár výstavy na aktuálny rok:

rok 2012

1.1. - 13.1. 2012 Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský kaštieľ v Radvani, Banská Bystrica
13.1. - 7.3. 2012 Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Rim. Sobota
8.3. - 15.4. 2012 Múzeum mincí a medailí, Kremnica
16.4. - 30.4. 2012 Novohradská knižnica, Lučenec
1.5 - 31.5. 2012 Mestská knižnica, Svit

Pozrite si fotografie z miest, kde už výstava bola.

Objednaním výstavy podporíte prevádzku stránky www.vazky.sk a ďalšie aktivity Spoločnosti Aqua vita zamerané na výskum a ochranu mokradí.