vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Spoločenstvá vážok na Slovensku

Určujúcim štádiom vo formovaní spoločenstiev vážok sú ich larvy. Tieto sa dokážu premiestňovať iba na malé vzdialenosti, pričom sa ale vyvíjajú len v určitých podmienkach vodného prostredia.
Na Slovensku je najvýznamnejším faktorom prostredia prúdenie vody. Základnými typmi biotopov vážok sú preto vody tečúce a stojaté.
V stojatých vodách sú najdôležitejšími faktormi kyslosť (pH), hĺbka vody a hustota a typ slovníkvegetácieVegetácia - rastlinstvo.. Väčšina našich druhov vážok osídľuje práve tieto typy biotopov.
V tečúcich vodách spoločenstvá najviac ovplyvňuje rýchlosť prúdu, teplota, obsah kyslíka a materiál dna. Ich spoločenstvá sú u nás pomerne druhovo chudobné.

tečúce vodystojaté vody
Biotopy vážok – tečúce a stojaté vody. Vľavo rieka Turiec, vpravo Roháčske plesá.