vážky.sk - logo

SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ

Určovanie druhov na fotografiách, suveníry, tipy na voľný čas, vzdelávanie a všetko ostatné, čo vám umožní spojiť príjemné s užitočným, podporiť našu činnosť a aktívne spoznávať slovenskú faunu vážok.

Služby pre verejnosť - logo
 


Za vážkami po Slovensku

Novinka:

Slovenské vážkarske stretnutie 2022: Slovenský Kras, 17. - 19. júna 2022. Viac informácií a materiály na stiahnutie.

Aktivity na voľný čas, príležitosť spoznať málo známe kúty Slovenska a zapojiť sa do výskumu vážok na týchto miestach. Spojíme príjemné s užitočným, pohyb s poznávaním, prírodu s kultúrou a históriou.

Spoločnosť Aqua vita pre vás pripraví program, zabezpečí odborný sprievod a vybaví vhodné ubytovanie (podľa potreby aj stravovanie a dopravu). Výlety môžu byť jedno- aj viacdenné, s rôznou náročnosťou podľa dohody. V prípade záujmu do programu zaradíme aj návštevu kultúrnych a historických pamiatok (hrady, múzeá, vodné mlyny a pod.). Vhodný čas: máj – september.

Za vážkami po vode

Kombinácia splavovania riek a hľadania vážok. Ideálna možnosť vidieť vzácne druhy klinovku hadiu (Ophiogomphus cecilia), klinovku žltonohú (Gomphus flavipes), množstvo vodného vtáctva, s trochou šťastia aj bobra.

Za vážkami cez hory

Spojenie turistiky a odonatologických pozorovaní. Príležitosť spoznať rašeliniskové spoločenstvá (šidielko Coenagrion hastulatum, šidlá Aeshna juncea, A. subarctica, ligotavky Somatochlora alpestris, S. arctica, S. flavomaculata, vážku rašeliniskovú Leucorrhinia dubia, vážku malú L. caudalis atď.) alebo najväčšie vážky u nás – pásikavce (Cordulegaster heros, C. bidentata). Lokality sú bohaté aj na ďalšie vzácne druhy fauny a flóry.

Za vážkami po vode
Za vážkami po vode
(Autor: archív)
Za vážkami cez hory
Za vážkami cez hory
(Autor: Marcel Adam)
 

Podmienky účasti:

  1. Účasť je podmienená rešpektovaním pravidiel bezpečnosti pri vodnej a/alebo pešej turistike a pravidiel ochrany prírody. Pri ich nedodržiavaní si Spoločnosť Aqua vita vyhradzuje právo vylúčiť takúto osobu z programu bez nároku na vrátenie poplatkov.

  2. Program bude pripravený po dohode na základe požiadaviek záujemcov a ich fyzických schopností. V programe bude upresnené, aké lokality a kedy budú navštívené a ktoré druhy vážok na nich bude možné vidieť.

  3. Náhle zhoršenie počasia počas výletu môže spôsobiť, že nie všetky očakávané druhy budú naozaj pozorované. V prípade dlhodobého nepriaznivého počasia môže byť výlet po dohode presunutý na iný termín.

  4. V prípade skupín detí a mládeže (školské výlety a pod.) je potrebné mať vlastný (pedagogický) dozor.

  5. Cena za výlet sa skladá z poplatku za odborný sprievod vo výške 40.- € / deň a ostatných nákladov, ktoré závisia od konkrétneho miesta, programu a ďalších plánovaných podmienok výletu (ubytovanie, doprava, strava a pod.). Konečná cena bude upresnená počas prípravy programu každého výletu.

Výlety je možné dohodnúť:

S vážkou na nose
S vážkou na nose
(Autor: Daniela Pilchová)
Za vážkami na horskej lúke
Za vážkami na horskej lúke
(Autor: Daniela Pilchová)
 

Účasťou v našich voľnočasových programoch podporíte prevádzku stránky www.vazky.sk a ďalšie aktivity Spoločnosti Aqua vita zamerané na výskum a ochranu mokradí.