vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Slovník pojmov

Acidifikácia
Okysľovanie biotopu (vody) následkom kyslých dažďov.
Antropogénny
Vytvorený človekom.
Areál
Územie, na ktorom je druh rozšírený.
Biogeografia
Veda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.
Bionómia
Životný cyklus druhu.
Biotop
Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.
Boreomontánny areál
Severské a horské územia.
Brakické vody
Zmiešaná “poloslaná” voda v ústí riek do mora.
Detrit
Rozkladajúce sa rastlinné zvyšky na dne.
Endemit
Druh vyskytujúci sa len v istom ohraničenom území.
Eurytopný druh
Druh vyskytujúci sa v rozmanitých biotopoch, dokáže prežiť v rôznych podmienkach.
Eutrofizácia
Zvýšený obsah živín vo vode (alebo pôde), prejavujúci sa bujnením rias a siníc a zhoršením kvality vody.
Fauna
Živočíšstvo.
Fosília
Skamenelina.
Glaciálny relikt
Druh, ktorý bol u nás rozšírený počas ľadovej doby a zostal tu aj po ústupe ľadovca.
Chitín
Dusíkatý polysacharid, látka podobná celulóze. Vystužuje bunkové steny húb a spevnené časti tiel bezstavovcov (napr. vonkajšia kostra a krovky hmyzu, pancier krabov atď.).
Indikátor
Druh, ktorý svojou prítomnosťou, neprítomnosťou, početnosťou alebo zdravotným stavom populácie signalizuje kvalitu prostredia.
Introdukcia
Zavlečenie druhu do ekosystému, v ktorom sa pôvodne nevyskytoval.
Kanibalizmus
Požieranie sa jedincov jedného druhu navzájom.
Krenobiont
Druh žijúci v pramenisku.
Meander
Kľukatenie toku.
Naturalizácia
Udomácnenie sa druhu v cudzom prostredí.
Periodické vody
Pravidelne vysychajúce.
Pesticíd
Chemický prostriedok proti škodcom.
Pioniersky druh
Osídľuje nový biotop ako prvý.
Reobiont
Druh žijúci len v prúdiacej vode.
Reofil
Prúdomilný druh.
Stagnikol
Druh vyskytujúci sa v stojatých vodách.
Synonymum
Iné meno, v minulosti priradené tomuto druhu, dnes už nepoužívané.
Taxón
Systematická skupina, ako je druh, poddruh, rod, čeľaď atď.
Termofil
Druh, ktorý si vyžaduje vyššiu teplotu prostredia.
Tyrfobiont
Druh vyskytujúci sa výlučne v rašeliniskách.
Tyrfofil
Druh obľubujúci rašeliniská.
Vegetácia
Rastlinstvo.