vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Somatochlora arctica

(Zetterstedt, 1840)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Somatochlora (gr.) = zelené telo, arctica = arktický, severný (podľa súhvezdia Malej medvedice, gr. arctos, ktoré je na severe)

Somatochlora arctica - samecSomatochlora arctica - exúviumSomatochlora arctica - exúviumSomatochlora arctica - samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 35-36 mm, dĺžka krídla 30-31 mm. Sfarbenie je lesklé čierne, podobné S. alpestris. Vrchné prívesky sú kliešťovité. Samica má na začiatku bruška výraznú žltú škvrnu.

Larva: Je bez tŕňov a husto ochlpená. Odlíšenie od lariev S. alpestris je možné len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VI-IX. Dĺžka vývinu lariev 28-36 mesiacov. Zimuje vajíčko a larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske, slovník boreomontánneSeverské a horské územia.

pôvod

sibírsky

Somatochlora arctica - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Horské rašeliniská (slovník tyrfobiontDruh vyskytujúci sa výlučne v rašeliniskách.), na rozdiel od S. alpestris je skôr v podhorí, nad 1200 m.n.m. prakticky nevystupuje. Larvy žijú medzi živými aj odumretými rašelinníkmi. Liahnutie prebieha na rašelinníkoch alebo trávovitej vegetácii na brehu. Imága lietajú aj ďalej od vody. Vajíčka kladú do vody, bahna a rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Veľmi vzácny druh, omnoho vzácnejší ako S. alpestris. V červenom zozname zaradený do kategórie EN - ohrozené. Druh národného významu, vo vyhláške o ochrane prírody v prílohách 4B a 6B. Ohrozenie likvidáciou biotopu a slovník acidifikáciouOkysľovanie biotopu (vody) následkom kyslých dažďov. vody.

Somatochlora arctica - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore