vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Čeľaď: Cordulegastridae

slovenský názov: pásikavcovité

Naše najväčšie vážky. Sfarbenie je čierne so žltými pásikmi a škvrnami. Krídla sú priesvitné. Oči sa dotýkajú len v jednom bode na vrchu hlavy, sú jasnozelené.

Larvy majú valcovité telo a veľkú lyžicovitú masku s dobre vyvinutými nerovnako veľkými zubmi. Žijú v prameniskách a pramenných potokoch.

U nás sa vyskytuje len rod Cordulegaster Leach, 1815 (pásikavec), zastúpený 2 - 3 druhmi (jeden druh sú zrejme len chybne určené jedince ostatných dvoch druhov).

 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore