vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Somatochlora metallica

(Vander Linden, 1825)

slovenský názov: ligotavka zelená

preklad vedeckého mena1: Somatochlora (gr.) = zelené telo, metallica (lat.) = kovový

Somatochlora metallica - samecSomatochlora metallica - samecSomatochlora metallica - samicaSomatochlora metallica - liahnutieSomatochlora metallica - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 36-44 mm, dĺžka krídla 35-38 mm. Lesklá zelená vážka bez žltých škvŕn na bokoch bruška. Samica má veľmi dlhé odstávajúce kladielko.

Larva: Vyvinuté sú chrbtové aj bočné tŕne. Bočné tŕne na 8. a 9. článku sú približne rovnako dlhé.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev (28)36-48 (?) mesiacov. Zimuje vajíčko a larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Somatochlora metallica - oblasť rozšírenia pôvod

Na Slovensku žijú dva poddruhy (niekedy vyčleňované ako samostatné druhy) – S. m. metallica (Vander Linden, 1825) a S. m. meridionalis Nielsen, 1935. Nominátny poddruh je rozšírený na väčšine územia. Poddruh meridionalis sa odlišuje čiernou pterostigmou a žltou hruškovitou škvrnou na boku hrude. Na rozdiel od nominátneho poddruhu je to mediteránny prvok, ktorý je u nás na severnej hranici slovník areáluÚzemie, na ktorom je druh rozšírený., dokladovaný je z južného Slovenska.

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Rôzne typy vôd – kanály, mŕtve ramená, rašeliniská, plesá (slovník eurytopný druh Druh vyskytujúci sa v rozmanitých biotopoch, dokáže prežiť v rôznych podmienkach.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Liahnutie prebieha na vegetácii na behu. Vajíčka kladú do vody, bahna a rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Nominátny poddruh je pomerne bežný, S. m. meridionalis je naopak veľmi vzácna. V červenom zozname zaradený do kategórie LRlc - najmenej znepokojujúce, S. m. meridionalis ako DD - nedostatok údajov. Druh národného významu, vo vyhláške o ochrane prírody v prílohách 4B a 6B. Ohrozenie likvidáciou biotopu a znečistením vody.

Somatochlora metallica metallica - výskyt na Slovensku

Somatochlora metallica meridionalis - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore