vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Čeľaď: Aeshnidae

slovenský názov: šidlovité

Patria medzi naše najväčšie vážky. Sfarbenie je rôzne, väčšinou kombinácia hnedej, žltej, zelenej a modrej farby. Krídla sú väčšinou priesvitné, ale môžu byť aj hnedo tónované. Oči sú veľmi veľké, na vrchu hlavy sú spojené (spojnica je čiara).

Larvy majú dlhé valcovité bruško. Maska je plochá. Sú mimoriadne dravé, častý je slovník kanibalizmusPožieranie sa jedincov jedného druhu navzájom.. Žijú v stojatých vodách.

U nás sa vyskytujú tri rody, zastúpené 11 druhmi.

Rod Anax Leach, 1815 (šidlo): Veľké modro-zelené alebo sivohnedé vážky. Samce nemajú vyvinuté ušká, zadné krídla majú zaoblené. Larvy majú dlhú masku dosahujúcu k 3. páru panvičiek, veľké oči zaberajúce 2/3 dĺžky hlavy a bočné tŕne na posledných troch bruškových článkoch.

Rod Aeshna Fabricius, 1775 (šidlo, používa sa aj prepis rodového názvu Aeschna auctt.): Sfarbenie je hnedo-žlté/zelené/modré. Samce majú vyvinuté ušká, análne pole zadného krídla je hranaté. Larvy majú väčšinou kratšiu masku (dosahuje len medzi 1. – 2. pár panvičiek, výnimočne až po 3. pár), na brušku sú bočné tŕne na 4 alebo 5 posledných článkoch (výnimočne na 3) a oči zaberajú viac ako 1/2 dĺžky hlavy.

Rod Brachytron Sélys, 1850 (šidlo): Hnedé so žltými alebo modrými škvrnami, husto ochlpené (samce na hrudi, samice aj na brušku) vážky. Larvy majú malé oči, zaberajúce len 1/3 dĺžky hlavy a na rozdiel od obidvoch predchádzajúcich rodov majú chrbtový tŕň na 9. článku.

 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore