vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)

slovenský názov: ligotavka medená

preklad vedeckého mena1: Cordulia (gr.) = kyjak, kyjakovitý tvar bruška, aenea (lat.) = bronzový

Cordulia aenea - samecCordulia aenea - samica

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 35-39 mm, dĺžka krídla 32-36 mm. Sfarbenie je lesklé medenohnedé. Samec má spodné prívesky delené a bruško rozšírené v zadnej časti.

Larva: Má dlhé nohy, vyvinuté sú chrbtové aj bočné tŕne.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-IX. Dĺžka vývinu lariev 23-35 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Cordulia aenea - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Rôzne, predovšetkým veľké stojaté vody – nádrže, rybníky, štrkoviská (slovník stagnikollDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy žijú medzi vegetáciou a rastlinným opadom na dne. Liahnutie prebieha na vegetácii na brehu. Imága rýchlo lietajú popri vode. Vajíčka kladú do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Bežný druh. Možné ohrozenie znečistením vody.

Cordulia aenea - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore