vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Somatochlora alpestris

(Sélys, 1840)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Somatochlora (gr.) = zelené telo, alpestris = alpský

Somatochlora alpestris - samecSomatochlora alpestris - samecSomatochlora alpestris - exúviumSomatochlora alpestris - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 32-35 mm, dĺžka krídla 30-33 mm. Sfarbenie je lesklé čierne, podobné S. arctica. Vrchné prívesky sú s rohom pri báze.

Larva: Je bez tŕňov a husto ochlpená. Odlíšenie od lariev S. arctica je možné len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág – VI-IX. Dĺžka vývinu lariev 28-36 mesiacov. Zimuje vajíčko a larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske, slovník boreomontánneSeverské a horské územia.

pôvod

sibírsky

Somatochlora alpestris - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Horské rašeliniská (slovník tyrfobiontDruh vyskytujúci sa výlučne v rašeliniskách.), vystupuje až nad hornú hranicu lesa. Larvy žijú medzi živými aj odumretými rašelinníkmi. Liahnutie prebieha na rašelinníkoch alebo trávovitej vegetácii na brehu. Imága lietajú aj ďalej od vody. Vajíčka kladú do vody, bahna a rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Vzácny druh. Miestami (v Tatrách) hojný. V červenom zozname zaradený do kategórie EN - ohrozené. Druh národného významu, vo vyhláške o ochrane prírody v prílohách 4B a 6B. Ohrozenie likvidáciou biotopu a slovník acidifikáciouOkysľovanie biotopu (vody) následkom kyslých dažďov. vody.

Somatochlora alpestris - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore