vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Somatochlora flavomaculata

(Vander Linden, 1825)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Somatochlora (gr.) = zelené telo, flavomaculata (lat.) = so žltými škvrnami

Somatochlora flavomaculata - samecSomatochlora flavomaculata - samecSomatochlora flavomaculata - letiaci samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 32-38 mm, dĺžka krídla 32-35 mm. Lesklá zelená vážka so žltými škvrnami na bokoch bruška.

Larva: Vyvinuté sú chrbtové aj bočné tŕne. Bočný tŕň na 9. článku je výrazne dlhší ako tŕň na 8. článku.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev 36 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Somatochlora flavomaculata - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné rašeliniská (slovník tyrfofilDruh obľubujúci rašeliniská., slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Vajíčka kladú do vody, bahna a rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Veľmi vzácny druh, jediná známa slovenská populácia je na Záhorí. V červenom zozname zaradený do kategórie VU - zraniteľné. Druh národného významu, vo vyhláške o ochrane prírody v prílohách 4B a 6B. Ohrozenie likvidáciou biotopu, slovník eutrofizáciouZvýšený obsah živín vo vode (alebo pôde), prejavujúci sa bujnením rias a siníc a zhoršením kvality vody. a znečistením vody.

Somatochlora flavomaculata - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore