vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Epitheca bimaculata

(Charpentier, 1825)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Epitheca (gr.) = obal, bimaculata (lat.) = s dvoma škvrnami

Epitheca bimaculata - samecEpitheca bimaculata - samecEpitheca bimaculata - samicaEpitheca bimaculata - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 39-42 mm, dĺžka krídla 38-42 mm. Žlto-čierno sfarbená vážka s čiernymi bazálnymi škvrnami na krídlach. Je možné si ju pomýliť s druhmi Libellula quadrimaculata alebo L. fulva, na rozdiel od nich však má menej ako 8 antenodálnych priečnych žiliek (žilky pred uzlíkom v krídle).

Larva: Má mohutné brušné tŕne na 9. článku, ktoré dosahujú na koniec análnej pyramídy. Na hlave sú veľké, aj okom viditeľné rohy.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 23-35 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Epitheca bimaculata - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody, nížinné rašeliniská, mŕtve ramená (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Samica pred kladením vylúči vajíčka do veľkej guľatej kopy, ktorú má prilepenú na konci bruška. S tou potom lieta okolo vody, pričom vajíčka z nej ťahá v želatinóznej šnúre pomedzi plávajúcu odumretú aj živú vegetáciu.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Vzácna vážka. V červenom zozname zaradená do kategórie VU - zraniteľné. Druh národného významu, vo vyhláške o ochrane prírody v prílohách 4B a 6B. Ohrozenie likvidáciou biotopu a znečistením vody.

Epitheca bimaculata - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore