vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Čeľaď: Gomphidae

slovenský názov: klinovkovité

Stredne veľké vážky. Sfarbenie je kombinácia čiernej a žltej, niekedy zelenej farby. Krídla sú priesvitné. Oči sa nedotýkajú, sú umiestnené na bokoch hlavy.

Larvy sú ploché, majú plochú masku a dobre vyvinuté bočné a niekedy aj chrbtové tŕne. Žijú v čistých riekach. Patria k dobrým slovník indikátoromDruh, ktorý svojou prítomnosťou, neprítomnosťou, početnosťou alebo zdravotným stavom populácie signalizuje kvalitu prostredia. kvality vody.

U nás sa vyskytujú tri rody, zastúpené 4 druhmi.

Rod Gomphus Leach, 1815 (klinovka) – Žlto-čierne vážky. Larvy sú bez chrbtových tŕňov.

Rod Ophiogomphus Sélys, 1854 (klinovka) – Sfarbenie je zeleno-čierne. Larvy majú veľké chrbtové tŕne.

Rod Onychogomphus Sélys, 1854 (klinovka) – Čierno-žlté vážky, samec má veľké hákovité prívesky na konci bruška. Larvy majú malé chrbtové tŕne a výrazné výrastky pri základoch tykadiel („rohy“).

Jediný historický nález dokladá výskyt ďalšieho zatúlaného rodu zo Stredomoria Lindenia De Haan, 1826.

 

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore