vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Libellula quadrimaculata

Linnaeus, 1758

slovenský názov: vážka štvorškvrnná

preklad vedeckého mena1: Libellula (lat.) = malá váha, quadrimaculata (lat.) = štvorškvrnná

Libellula quadrimaculata - samecLibellula quadrimaculataLibellula quadrimaculata - čerstvo vyliahnuté imágo s exúviom prichyteným na krídleLibellula quadrimaculata - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 27-30 mm, dĺžka krídla 34-37 mm. Bruško má len málo rozšírené. Samec aj samica sú rovnako sfarbené - hnedo-žlto-čierne. Bazálne škvrny sú len na zadných krídlach. Všetky štyri krídla majú v strede na prednom okraji čierne škvrny.

Larva: Pripomína larvu L. depressa, ale má malé zuby.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág IV-VIII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

cirkumboreálne

pôvod

sibírsky

Libellula quadrimaculata - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Rašelinejúce stojaté vody a rašeliniská od nížin do hôr (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník tyrfofilDruh obľubujúci rašeliniská.). Larvy žijú na dne. Liahnu sa na vegetácii. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Menej hojná vážka, ale miestami dosť bežná. Výskyt je obmedzený hlavne prítomnosťou vhodného biotopu. Možné ohrozenie likvidáciou biotopu a znečistením vody.

Libellula quadrimaculata - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore