vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Libellula fulva

(Müller, 1764)

Syn. Ladona fulva (Müller, 1764)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Libellula (lat.) = malá váha, fulva (lat.) = červenkavožltá, okrová

Libellula fulva - samicaLibellula fulva - samicaLibellula fulva - samecLibellula fulva - exúviumLibellula fulva - samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 27-28 mm, dĺžka krídla 36 mm. Môže sa pomýliť s druhmi Orthetrum cancellatm, O. albistylum alebo Epitheca bimaculata. Bruško má rozšírené menej ako L. depressa (4-5mm). Samec je modrý s čiernym pozdĺžnym pruhom v strede bruška, samica je podobná hnedo-žlto-čierna. Bazálne škvrny sú len na zadných krídlach, v predných sú len malé čierne pásiky. Krídla samíc však mávajú tmavé škvrny na koncoch.

Larva: Je výrazne otŕnená.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické

pôvod

pontomediteránny

Libellula fulva - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné stojaté vody, slovník meandrujúce Kľukatenie toku. potoky a kanály s dobre vyvinutým bylinným porastom. Larvy žijú na dne. Liahnu sa na vegetácii. Vajíčka kladú do vody a bahna na brehu.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Prirodzene vzácny druh, známy len z jednotlivých nálezov. V červenom zozname v kategórii EN - ohrozené. Druh národného významu zaradený do príloh 4B a 6B vyhlášky o ochrane prírody. Možné ohrozenie likvidáciou biotopu a znečistením vody.

Libellula fulva - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore