vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Zoznam vážok sveta

Výskum druhového bohatstva vážok bol v 70. a 80. rokoch minulého storočia zavŕšený vydávaním národných a regionálnych súpisov (tzv. Check list) vážok. Tie boli podkladom pre zostavenie súpisov vážok väčších regiónov (Európy alebo zoogeografických oblastí) a nakoniec celosvetového zoznamu druhov (World Odonata List), vydávaného kolektívom autorov pod vedením Martina Schorra (Zerf, Nemecko), Martina Lindebooma (Ammerbuch, Nemecko) a Dennisa Paulsona (Tacoma, USA). Staršia verzia celosvetového zoznamu druhov vážok z roku 19991 uvádza 5430 druhov, verzia z roku 20042 uvádza 5 612 druhov, z toho šidielok (Zygoptera) 2721 druhov a šidiel (Anisoptera) 2891 druhov. Posledná kritická revízia z novembra 20063 eviduje spolu 5574 druhov a 31 čeľadí vážok (prelinkované sú tie čeľade, ktoré sa vyskytujú aj u nás, linka vás zavedie na naše druhy).

Zygoptera (21 čeľadí, 2698 druhov)
čeľaď druhov
Amphipterygidae 9
Calopterygidae 160
Chlorocyphidae 140
Coenagrionidae 1070
Dicteriadidae 2
Diphlebiidae 9
Euphaeidae 69
Hemiphlebiidae 1
Isostictidae 45
Lestidae 154
Lestoideidae 4
Megapodagrionidae 277
Perilestidae 20
Platycnemididae 205
Platystictidae 173
Polythoridae 58
Protoneuridae 247
Pseudolestidae 1
Pseudostigmatidae 19
Synlestidae 34
Thaumatoneuridae 1
Anisozygoptera (1 čeľaď, 2 druhy)
čeľaď druhov
Epiophlebiidae 2
Anisoptera (10 čeľadí, 2874 druhov)
čeľaď druhov
Aeshnidae 433
Austropetaliidae 15
Chlorogomphidae 46
Cordulegastridae 49
Corduliidae 359
Gomphidae 951
Libellulidae 966
Neopetaliidae 1
Petaluridae 11
Synthemistidae 43
1 SCHOOR, M., LINDEBOOM, M., PAULSON, D., 1999. List of Odonata of the World (Part 1, Zygoptera and Anisozygoptera); (Part 2, Anisoptera) [08.1999; http://www.ups.edu/ biology/ museum/worldodonates.html]
2 SCHOOR, M., LINDEBOOM, M., PAULSON, D., 2004. List of Odonata of the World (Part 1, Zygoptera and Anisozygoptera); (Part 2, Anisoptera) [04.2005; http://www.ups.edu/ biology/ museum/worldodonates.html; 03.2005]
3 SCHOOR, M., LINDEBOOM, M., PAULSON, D., 2006. World Odonata List, last revision: November 2006 (http://www.ups.edu/x6140.xml, 01/2007)