vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Čo sú biotopy?

Vážky obývajú takmer všetky sladké stojaté a tečúce vody. Nenájdeme ich len na veľmi znečistených alebo mimoriadne nevhodných miestach (príliš studené, málo úživné). Typickými biotopmi sú potoky, rieky, rybníky, priehrady, rašeliniská, kanály atď. V tropických pralesoch niektoré druhy žijú aj vo vodou vyplnených dutinách stromov a pazuchách listových ružíc bromélií. Veľmi málo druhov znáša slovníkbrakické vodyBrakické vody - zmiešaná “poloslaná” voda v ústí riek do mora., v slanej vode vážky nežijú vôbec.

Čo to ale ten biotop vlastne je?

Každá lokalita má určité podmienky vodného prostredia, v ktorom žijú larvy vážok. Dôležité je napr. prúdenie vody, charakter dna, množstvo a typ slovníkvegetácieVegetácia - rastlinstvo., ktorá larvám poskytuje úkryt, teplota, kyslosť vody a obsah kyslíka. Význam má tiež prítomnosť iných živočíchov, či už je to potrava, predátory, parazity alebo konkurenti. Všetky tieto podmienky spolu tvoria prostredie, ktoré označujeme ako biotop.

Typický biotop vážok: močiar
Typický biotop vážok: lom
Typický biotop vážok: rieka
nížinná rieka
Typické biotopy vážok: močiar, zaplavený lom, podhorská rieka, nížinná rieka.

Viac o biotopoch a spoločenstvách vážok na Slovensku.