vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Rodostrom vážok

Systematické zaradenie vážok v živočíšnej ríši

Ríša (Regnum): Animalia živočíchy
Podríša (Subregnum): Polycytozoa (Metazoa) mnohobunkovce
Kmeň (Phyllum): Arthropoda článkonožce
Oddelenie (Divisio): Mandibulata hryzadlovce
Podkmeň (Subphyllum): Tracheata vzdušnicovce
Trieda (Classis): Ectognatha (Insecta) hmyz
Podtrieda (Subclassis): Pterygota krídlatý hmyz
Rad (Ordo): Odonata vážky

Najbližšie príbuzenstvo vážok

Fylogenetické vzťahy krídlatého hmyzu
Fylogenetické vzťahy krídlatého hmyzu.
(Zdroj: Trueman & Rowe1, upravené)

Podľa Trueman & Rowe1 skupinu krídlatého hmyzu (Pterygota) tvoria štyri taxonomické skupiny (nadrady) hmyzu. Ich fylogenetická príbuznosť je na obrázku vľavo.

Prvé tri nadrady spolu tvoria hmyz so starobylou stavbou krídla – tzv. paleopterný (krídla neskladajú v pokoji plocho na bruško).

Posledná skupina má pokročilejšiu stavbu krídla – tzv. neopterný hmyz (krídla sú v pokoji zložené nad bruškom smerom do zadu a prekrývajú sa).

 1. Infratrieda Paleoptera:
  • Vyhynutá (fosílna) skupina Paleodictyopteroidea - druhovo rozmanitý hmyz, väčšinou dlhý a s masívnou stavbou tela, ktorý bol celosvetovo (kozmopolitne) rozšírený v mladšom karbóne. Viac o Paleodictyopteroidea.
  • Ephemeropteroidea (zastúpené radom podenky Ephemeroptera) - viac ako 2000 v súčasnosti žijúcich (recentných) druhov
  • Odonatoidea - s radmi Protodonata (vyhynuté pravážky) a Odonata (súčasné vážky). Vážky sú v súčasnosti zastúpené približne 5570 druhmi.
 2. Infratrieda Neoptera:
  • Všetky ostatné recentné rady hmyzu – motýle, chrobáky, pošvatky, šváby, koníky, kobylky atď.

Vývoj radu vážky (Odonata)

Súčasná systematika delí rad vážky na sedem podradov. Príbuzenské vzťahy a vývoj v tejto skupine sú na obrázku nižšie.

Podrady Protanisoptera, Triadophlebiomorpha, Protozygoptera a Archizygoptera sú vyhynuté a poznáme ich len zo skamenelín. Do súčasnosti prežili len tri podrady:

 • Zygoptera (šidielka), majú telo s jemnejšou stavbou, predné a zadné krídla sú rovnaké. Linka na naše druhy.
 • Anisozygoptera - sú to „žijúce skameneliny“. Z vývojového hľadiska tvoria dôležitý spojovací článok medzi podradmi Zygoptera a Anisoptera (Obenberger2). Viac o Anisozygoptera.
 • Anisoptera (šidlá), telo je mohutnejšie, zadné krídla sú väčšie ako predné. Linka na naše druhy.
Príbuzenské vzťahy vážok v rámci Odonatoidea
Príbuzenské vzťahy vážok v rámci Odonatoidea.
(Zdroj: Trueman & Rowe1)
1 Trueman, J.W.H. & Rowe, R.J. 2001: Odonata. Dragonflies and damselflies. Version 01 January 2001. http://tolweb.org/Odonata/8266/2001.01.01 in The Tree of Life Web Project (http://tolweb.org/, 01/2007)
2 Obenberger, J., 1958: Entomologie IV, Systematická část 3, XXI. Řád Odonata. NČSAV, Praha, s. 216-290