vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Význam vážok

Vážky zlikvidujú množstvo hmyzu – samec šidlovky pásikavej (Lestes sponsa) požierajúci korisť
Vážky zlikvidujú množstvo hmyzu – samec šidlovky pásikavej (Lestes sponsa) požierajúci korisť
Larvy vážok využívajú hydrobiológovia pri monitorovaní stavu životného prostredia.
Larvy vážok využívajú hydrobiológovia pri monitorovaní stavu životného prostredia.
(Autor: Linda Sýkorová)

Medzi ľuďmi koluje o vážkach viacero nepravdivých informácií, ako napríklad že to je dotieravý hmyz, ktorý štípe a hryzie. Opak je však pravdou. Vážky nie sú pre človeka vôbec nebezpečné, sú to užitočné živočíchy. Čo by sa stalo, keby náhle zmizli?

Odpovede sa priam ponúkajú. Príroda by bola chudobnejšia o množstvo nádherných rýchlych letcov, ktorí pútajú našu pozornosť. Praktický význam vážok je však v niečom inom.

Sú to dravce, ktoré skonzumujú veľké množstvo dotieravého hmyzu (komáre, muchy, vošky atď.). Lovia ho larvy vážok vo vode aj dospelé vážky vo vzduchu. Keby vážky vyhynuli, tento hmyz by sa rýchlejšie množil a viac by nám znepríjemňoval život.

Okrem toho, že to sú predátory, sa vážky tiež stávajú korisťou iných živočíchov. V stojatých vodách tvoria významnú zložku potravných sietí. Lovia ich napríklad žaby, ryby, vtáky, vodné hmyzožravé cicavce a dravý vodný hmyz. Zníženie početnosti vážok spôsobuje, že tieto živočíchy hladujú a klesajú aj ich počty.

Pre vedcov majú vážky ešte ďalší dôležitý význam. Využívajú ich ako bioindikátory, teda druhy, ktoré nám môžu povedať množstvo informácií o krajine a jej stave. Niektoré vážky sa vyskytujú len v nenarušenej prírode a preto tam, kde žijú, sú ekosystémy zachované v rovnakej podobe ako dlhé storočia pred príchodom človeka. Iné druhy nám hovoria o vývoji krajiny. Sú to napríklad vysokohorské rašeliniskové druhy, ktoré u nás zostali ako pozostatky z ľadových dôb. V súčasnosti je tiež zaujímavé sledovať teplomilné druhy, ktorých prenikanie z juhu do chladnejších oblastí naznačuje rýchlosť zmien podnebia.

Vedecký význam vážok je aj v tom, že dokumentujú vývoj hmyzu. Vážky patrili medzi prvý lietajúci hmyz a doteraz majú v stavbe tela a vývine zachované starobylé znaky.

Vážky sú aj zdrojom inšpirácie pre umelcov. Známe sú medirytiny českého maliara V. Hollara, ktoré boli vydané tlačou v Antverpách v roku 16461. Pri príležitosti svetovej poštovej výstavy v roku 1993 v Poznani bola použitá príležitostná pečiatka s vyobrazením šidla Aeshna grandis. Vyobrazenie vážky bolo použité aj na minciach (príležitostná minca k 75. výročiu nezávislosti Fínska v hodnote 5 FM).

1 Obenberger, J., 1958: Entomologie IV, Systematická část 3, XXI. Řád Odonata. NČSAV, Praha, s. 216-290