vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Leucorrhinia albifrons

(Burmeister, 1839)

slovenský názov: vážka bieločelá

preklad vedeckého mena1: Leucorrhinia (gr.) = s bielym nosom, albifrons (lat.) = bieločelý

Leucorrhinia albifrons - samicaLeucorrhinia albifrons - samecLeucorrhinia albifrons - samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 24-25 mm, dĺžka krídla 29-30 mm. Podobá sa L. caudalis, od ktorej sa na pohľad ťažko odlišuje. Samec je modro-čierny, samica čierno-žltá.

Larva: Má dlhé bočné a chrbtové tŕne. Dá sa určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

eurosibírsky

Leucorrhinia albifrons - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné rašeliniskové vody, zarastené vodné plochy, mŕtve ramená (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník tyrfofilDruh obľubujúci rašeliniská.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Liahnu sa na vegetácii alebo na brehu. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

V súčasnosti nie je známy výskyt na Slovensku. Druh je u nás dokladovaný jediným historickým nálezom (Straka4 uvádza nález Trpiša od Komjatíc). V červenom zozname sa hodnotí ako vyhynutý (EX). Podľa vyhlášky druh európskeho významu (prílohy 4B a 6A). Zaradený aj do prílohy 2 Bernského dohovoru a prílohy 4 Smernice EK o biotopoch.

Leucorrhinia albifrons - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. STRAKA, V., 1990: Vážky (Odonata) Slovenska. In: Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy (Bratislava), 36: 121 - 147.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore