vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Libellula depressa

Linnaeus, 1758

Syn. Platetrum depressum Linnaeus, 1758

slovenský názov: vážka ploská

preklad vedeckého mena1: Libellula (lat.) = malá váha, depressa (lat.) = zvrchu stlačený, plochý

Libellula depressa - samecLibellula depressa - samicaLibellula depressa - larvaLibellula depressa - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 25,5-27 mm, dĺžka krídla 36-37 mm. Samec je modrý so žltými polmesiacmi na bokoch bruška, samica je hnedo-žlto-čierna. Bazálne škvrny sú na všetkých 4 krídlach. Bruško je nápadne široké (6-8mm).

Larva: Maska je s veľkými zubami, viditeľnými aj okom. Od čeľade Corduliidae ich odlíšime podľa krátkych nôh.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág IV-VIII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické

pôvod

pontomediteránny

Libellula depressa - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Rôzne typy vôd, od stojatých, cez ramená, kanály až po slovník periodické vodyPravidelne vysychajúce. (slovník eurytopný Druh vyskytujúci sa v rozmanitých biotopoch, dokáže prežiť v rôznych podmienkach., slovník pioniersky druhOsídľuje nový biotop ako prvý.). Osídľuje aj človekom vytvorené biotopy ako sú záhradné jazierka. Larvy žijú na dne. Liahnu sa na vegetácii, prípadne aj na brehu. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody. Imága lietajú aj dosť ďaleko od vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Hojný druh, bežný na celom území. Bez ohrozenia.

Libellula depressa - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore