vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Leucorrhinia (gr.) = s bielym nosom, pectoralis (lat.) = od pectus - prsia

Leucorrhinia pectoralis - samecLeucorrhinia pectoralis - mladý samecLeucorrhinia pectoralis - samecLeucorrhinia pectoralis - samicaLeucorrhinia pectoralis - liahnutie

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 23-27 mm, dĺžka krídla 30-33 mm. Podobá sa druhom L. rubicunda a L. dubia, ale má na 7. článku výraznú žltú škvrnu. Kresba na chrbte je veľká.

Larva: Má dlhé bočné a chrbtové tŕne. Dá sa určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Leucorrhinia pectoralis - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné a prechodné rašeliniská (slovník tyrfobiontDruh vyskytujúci sa výlučne v rašeliniskách.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Liahnu sa na vegetácii. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Vzácny druh s jednotlivými nálezmi vo viacerých regiónoch. Zaradený do červeného zoznamu v kategórii EN - ohrozené. Chránený druh európskeho významu (prílohy 4B a 6A vyhlášky o ochrane prírody). Je zaradený aj do prílohy 2 Bernskej konvencie, do siete Emerald a do príloh 2 a 4 Smernice EK o biotopoch. Ohrozenie likvidáciou biotopu, odvodňovaním rašelinísk, slovník eutrofizáciouZvýšený obsah živín vo vode (alebo pôde), prejavujúci sa bujnením rias a siníc a zhoršením kvality vody. a znečistením vody.

Leucorrhinia pectoralis - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore