vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Leucorrhinia caudalis

(Charpentier, 1840)

slovenský názov: vážka malá

preklad vedeckého mena1: Leucorrhinia (gr.) = s bielym nosom, caudalis (lat.) = s chvostom

Leucorrhinia caudalis - samecLeucorrhinia caudalis

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 21-25 mm, dĺžka krídla 22-30 mm. Podobá sa na L. albifrons, od ktorej sa na pohľad ťažko odlišuje. Samec je modro-čierny, samica čierno-žltá.

Larva: Má dlhé bočné a chrbtové tŕne. Dá sa určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Leucorrhinia caudalis - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Nížinné rašeliniskové vody, zarastené vodné plochy, mŕtve ramená (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník tyrfofilDruh obľubujúci rašeliniská.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Liahnu sa na vegetácii alebo na brehu. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Táto vážka bola u nás zistená len pomerne nedávno (Kúdela4, Dunaj, Tóthová & David5, Latorica), preto ešte nebola zaradená do červeného zoznamu. Podľa vyhlášky druh európskeho významu (príloha 6A). Zaradený aj do prílohy 2 Bernského dohovoru a prílohy 4 Smernice EK o biotopoch. Ohrozenie likvidáciou biotopu a znečistením vody.

Leucorrhinia caudalis - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. Kúdela, M., Dolný, A., Bárta, D., Blaškovič, T., Bulánková, E., 2004: First records of Leucorrhinia caudalis (Odonata, Libellulidae) in Slovakia. Biológia, Bratislava, 59/2: 152.
5. TÓTHOVÁ, G., DAVID, S., 2004. Vážky (Odonata) okolia Kráľovského Chlmca (JV Slovensko). In: Baláž, I. (ed.) Teória a prax krajinno-ekologického plánovania, Zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného pri príležitosti životného jubilea Prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc. Nitra: FPV UKF, 2004. s. 163-169.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore