vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Leucorrhinia rubicunda

(Linnaeus, 1758)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Leucorrhinia (gr.) = s bielym nosom, rubicunda = výrazne červená

Leucorrhinia rubicunda - mladý samecLeucorrhinia rubicunda - samecLeucorrhinia rubicunda - samecLeucorrhinia rubicunda - samica

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 23-28 mm, dĺžka krídla 26-33 mm. Samec je čierny s červenou kresbou, samica čierna so žltou kresbou. Podobá sa na druh L. dubia, ale kresba je väčšia a čierne bazálne škvrny na predných krídlach chýbajú.

Larva: Chrbtové tŕne sú slabo vyvinuté až chýbajú. Dá sa určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

boreálne eurosibírske

pôvod

sibírsky

Leucorrhinia rubicunda - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Horské rašeliniská, vrchoviská (slovník tyrfobiontDruh vyskytujúci sa výlučne v rašeliniskách.). Larvy žijú vo vodných plochách medzi vegetáciou. Liahnu sa na vegetácii. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Veľmi vzácny druh, bezpečne zistený len na jedinej lokalite na Orave4,5. Zaradený do červeného zoznamu v kategórii EN - ohrozené. Ohrozenie likvidáciou biotopu, slovník acidifikáciouOkysľovanie biotopu (vody) následkom kyslých dažďov. a znečistením vody.

Leucorrhinia rubicunda - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. JANSKÝ, V., DAVID, S., 1997: Vážky (Insecta: Odonata) Oravy a oravských rašelinišť. Entomofauna carpathica, 9: 48 - 53.
5. TRNKA R., 2000: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) rašelinísk v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Zborník Oravského múzea, XVII: 220 - 226.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore