vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Sympetrum pedemontanum

(Allioni, 1766)

slovenský názov: vážka pásavá

preklad vedeckého mena1: Sympetrum (lat.) = so skalami, čo vyjadruje vyhrievanie sa imág na skalách, pedemontanum (lat.) = ležiaci na úpätí hory, podhorský

Sympetrum pedemontanum - samecSympetrum pedemontanum - samecSympetrum pedemontanum - samicaSympetrum pedemontanum - samica

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 18-23 mm, dĺžka krídla 22-25 mm. Nápadný je priečnym hnedým pásom na krídlach.

Larva: Má krátke bočné a dlhé chrbtové tŕne. Dá sa určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VII-IX. Dĺžka vývinu lariev 1-3(5) mesiacov. Zimuje vajíčko.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

západosibírsky

Sympetrum pedemontanum - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Zarastené stojaté vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy žijú medzi vegetáciou. Liahnu sa na vegetácii. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zriedkavý druh. Vyskytuje sa aj na slovník antropogénnychVytvorený človekom. biotopoch, ako sú sedimentačné nádrže. V červenom zozname zaradený do kategórie DD - nedostatok údajov. Chránený zákonom ako druh národného významu (prílohy 4B a 6B vyhlášky o ochrane prírody). Ohrozený je likvidáciou biotopu a znečistením vody.

Sympetrum pedemontanum - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore