vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Aeshna subarctica

Walker, 1908

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Aeshna (gr.) = hanblivosť, subarctica = pod Arktídou

Aeshna subarctica - samecAeshna subarctica - samecAeshna subarctica - samicaAeshna subarctica - samicaAeshna subarctica - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 49-57 mm, dĺžka krídla 40-45 mm. Sfarbenie je hnedé so svetlými škvrnami (samce modré, samice žlté). Hruď je prevažne hnedá. Podobá sa na druh A. juncea, na pohľad vyzerá o niečo svetlejšie. Presné určenie je možné len po odchytení.

Larva: Bočné tŕne sú vyvinuté na 3 článkoch bruška, sú malé. Maska je pomerne krátka. Cerky sú dlhé, dosahujú za 2/3 análnej pyramídy. Presné určenie je možné len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VII-IX. Dĺžka vývinu lariev 24-36(48) mesiacov. Zimuje vajíčko a larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

cirkumpolárne

pôvod

západosibírsky

Aeshna subarctica - oblasť rozšírenia pôvod

U nás sa vyskytuje poddruh A. s. elisabethae Djakonov, 1922 (s tmavou kresbou hrude). V eurosibírskej podoblasti palearktu sa ešte vyskytuje poddruh A. s. interlineata Ander, 1944 (svetlá kresba hrude). Nominátny poddruh A. s. subarctica Walker, 1908 sa vyskytuje v Kanade.

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté kyslé rašeliniskové vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách., slovník tyrfobiontDruh vyskytujúci sa výlučne v rašeliniskách.). Larvy sa zdržiavajú na ponorenom rašelinníku. Liahnutie prebieha na vegetácii na brehu a vyrastajúcej z vody. Imága lietajú nielen popri vode, ale aj pomerne ďaleko od materského biotopu. Vajíčka kladú do ponorených rašelinníkových kobercov.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Mimoriadne vzácny druh, vyskytuje sa výlučne v horských územiach s rašeliniskami. V červenom zozname v kategórii EN - ohrozené. Je to chránený druh národného významu zaradený do príloh 4B a 6B vyhlášky o ochrane prírody. Ohrozenie likvidáciou biotopu, jeho zarastením a slovník acidifikáciouOkysľovanie biotopu (vody) následkom kyslých dažďov..

Aeshna subarctica - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore