vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Aeshna caerulea

(Ström, 1783)

slovenský názov: šidlo belasé

preklad vedeckého mena1: Aeshna (gr.) = hanblivosť, caerulea (lat.) = nebovomodrý (škvrny na brušku)

Aeshna caerulea - samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 43-48 mm, dĺžka krídla 38-40 mm. Spojnica očí je veľmi krátka. Hruď je zboku prevažne tmavá s veľmi úzkymi svetlými pásmi. Samec má na brušku veľké modré škvrny, samica má škvrny žlté.

Larva: Podobná iným druhom v rode, je ju možné určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VII-IX. Dĺžka vývinu lariev 24-36 mesiacov. Zimuje vajíčko a larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické, slovník boreomontánneSeverské a horské územia.

pôvod

sibírsky

Aeshna caerulea - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté rašeliniskové vody (slovník tyrfofilDruh, ktorý si vyžaduje vyššiu teplotu prostredia.). Larvy sa zdržiavajú na ponorených rašelinníkoch. Liahnutie prebieha na vegetácii vyrastajúcej na brehu a z vody. Imága lietajú nielen popri vode, ale aj pomerne ďaleko od materského biotopu.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Veľmi vzácny druh vyskytujúci sa len v horách na rašeliniskách. V červenom zozname v kategórii EN - ohrozené. Chránený ako druh národného významu (prílohy 4B a 6B vyhlášky). Ohrozený likvidáciou biotopu, jeho zarastením a slovník acidifikáciouOkysľovanie biotopu (vody) následkom kyslých dažďov..

Aeshna caerulea - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore