vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Hlava

Šidlo Aeshna isosceles, exúvium, hlava a hruď
Šidlo Aeshna isosceles, exúvium, hlava a hruď.
(Fotografia: Dušan Šácha)
Pásikavec Cordulegaster bidentata, exúvium, predný pohľad na masku
Pásikavec Cordulegaster bidentata, exúvium, predný pohľad na masku.
(Fotografia: Dušan Šácha)
 
Šidlo obrovské Anax imperator, exúvium, spodný pohľad na masku
Šidlo obrovské Anax imperator, exúvium, spodný pohľad na masku.
(Fotografia: Dušan Šácha)

Hlava larvy má na bokoch nápadné zložené oči. Sú rôzne veľké, ale nikdy nie sú spojené. Na temene sa nachádzajú 3 jednoduché očká. Medzi temenom a čelom vyrastajú 4- až 7-článkové tykadlá. Ich tvar je nitkovitý alebo kyjačikovitý.

Ústne orgány sú hryzavé. Ich najnápadnejším útvarom je premenená spodná pera - maska. Je predĺžená a vymrštiteľná, prispôsobená na chytenie a pridržanie koristi. V pokoji je zložená pod hlavou a časťou hrude. Keď vážka zbadá korisť a priblíži sa k nej, napumpuje krv do hlavy, čím zvýši jej tlak. Spôsobí tak vymrštenie masky, ktorej časti (užší podbradok - submentum a širšia brada - praementum) sú pohyblivo spojené. Praementum nesie vpredu na bokoch pohyblivé bočné laloky (palpi labiales), na ktorých sú zuby, tŕne a štetinky. Tŕne a zuby sa do koristi zabodnú a pridŕžajú ju, kým štetinky majú zmyslovú funkciu. Na rozhryzenie a zožratie koristi slúžia maxily a mandibuly. Veľkosť a tvar masky, usporiadanie štetín a ich počet sú základnými znakmi pri určovaní lariev1.

1 Zelený, J., 1960: Příspěvek k poznání vážek (Odonata) v ČSR. Čas. českoslov. Společ. ent., 57: 97 – 111.