vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Orthetrum coerulescens

(Fabricius, 1798)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Orthetrum (gr.) = rovné, priame bruško, coerulescens (lat.) = nebovomodrastý

Orthetrum coerulescens - samecOrthetrum coerulescens - samicaOrthetrum coerulescens - párenieOrthetrum coerulescens - liahnutie

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 24-29 mm, dĺžka krídla 27-31 mm. Samec je celý modrý. Samica je žltohnedá. Na rozdiel od druhu O. brunneum má v krídlach menej buniek žilnatiny a samec nie je až taký žiarivo modrý.

Larva: Je pomerne malá (do 2cm), má vyvinuté chrbtové tŕne, často býva pokrytá usadeninami z dna.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev 23 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

mediteránne

pôvod

pontomediteránny

Orthetrum coerulescens - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody (prehrievané trvalé až periodické jazierka) na slatinách (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy žijú na dne. Liahnu sa na vegetácii alebo na brehu. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Vzácny druh s výskytom hlavne v nížinách a kotlinách, na vhodných lokalitách miestami hojný. V červenom zozname zaradený do kategórie EN - ohrozené. Vyhláška o ochrane prírody ho zaradila medzi druhy národného významu (prílohy 4B, 6B). Ohrozený je likvidáciou biotopu (odvodnenie, zastavanie a pod.), nadmernou pastvou, zarastením biotopu a znečistením vody.

Orthetrum coerulescens - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore