vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Erythromma viridulum

(Charpentier, 1840)

slovenský názov: šidielko ixové

preklad vedeckého mena1: Erythromma (gr.) = červené oči, viridulum (lat.) = trochu zelený, zelenkavý

Erythromma viridulum - samecErythromma viridulum - samecErythromma viridulum - kladenie vajíčokErythromma viridulum - samecErythromma viridulum - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 22-25 mm, dĺžka krídla 18-20 mm. Podobné druhu E. najas, ale menšie. Samce majú na poslednom článku bruška kresbu v tvare „x“, od ktorej má slovenské meno. Samce majú nápadne červené oči, sfarbenie je čierno-modré. Samica je čierno-zelená.

Larva: Je menšia ako E. najas a je ju možné určiť len s lupou. Žiabrové lístky nemajú uzlík, sú na konci zaoblené a vytiahnuté do krátkej špičky. Tmavé škvrny, vzniknuté hustým vetvením vzdušníc, sú umietnené okolo strednej žilky alebo môžu úplne chýbať.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág VI-VIII. Dĺžka vývinu lariev 11 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

mediteránne

pôvod

pontomediteránny

Erythromma viridulum - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.) s hojným výskytom plávajúcich rastlín (Batrachium, Myriophyllum, Ceratophyllum...), do ktorých kladú vajíčka. Teplomilnejšia ako E. najas. Larvy sa zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom. Liahnutie prebieha na bylinách na brehu a vyrastajúcich z vody. Imága lietajú väčšinou nízko nad vodou, často sedajú na plávajúce rastliny. Menej často lietajú aj popri vode a vo vegetácii.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh sa hodnotí ako zriedkavý, čo môže byť spôsobené aj tým, že sa ťažko chytá a tak počas výskumu uniká. Určite je však menej častý ako E. najas, čo je spôsobené jeho teplomilnosťou. Vyskytuje sa na vhodných biotopoch v nížinách a kotlinách. Možné ohrozenie znečistením vody, likvidáciou biotopu a odstraňovaním vodných rastlín pri čistení chovných rybníkov a rybárskych revírov. V červenom zozname je zaradený do kategórie LRlc - najmenej znepokojujúce.

Erythromma viridulum - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore