vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Anax parthenope

(Sélys, 1839)

slovenský názov: šidlo tmavé

preklad vedeckého mena1: Anax = panovník, parthenope = najkrajšia zo Sirén, ktoré Odyseus stretol

Anax parthenope - kladenie vajíčokAnax parthenope - párenieAnax parthenope - exúviumAnax parthenope - exúviumAnax parthenope - samec

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 48-53 mm, dĺžka krídla 46-51 mm. Tmavšie sfarbený ako A. imperator, na začiatku bruška má modré zrkadlo.

Larva: Podobá sa druhu A. imperator, má bočné tŕne na 3 článkoch bruška. Maska je dlhá. Presné určenie je možné len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-IX. Dĺžka vývinu lariev 12-24 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

mediteránne

pôvod

pontickomediteránny

Anax parthenope - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Väčšie a prehrievané stojaté vody s dobre vyvinutým rastlinstvom (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy sa zdržiavajú na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na vegetácii na brehu a vyrastajúcej z vody. Imága lietajú nielen popri vode, ale aj pomerne ďaleko od materského biotopu. Vajíčka kladú do vodných rastlín. Pri kladení je samec spojený so samicou, čo je v tejto čeľadi výnimočné.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zriedkavý, u nás na severnej hranici slovník areáluÚzemie, na ktorom je druh rozšírený., vyskytuje sa len v teplejších oblastiach. V červenom zozname hodnotený kategóriou VU - zraniteľné. Zaradený do vyhlášky o ochrane prírody ako druh národného významu v prílohách 4B a 6B. Možné ohrozenie znečistením vody a likvidáciou biotopu.

Anax parthenope - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore