vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)

slovenský názov: šidielko menšie

preklad vedeckého mena1: Ischnura (gr.) = vychudnutý, s tenkým bruškom, pumilio (lat.) = trpaslík

Ischnura pumilio - samecIschnura pumilio - samecIschnura pumilio - párenieIschnura pumilio - exúviumIschnura pumilio - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 22-25 mm, dĺžka krídla 14,5-18 mm. Samec sa podobá na druh I. elegans, má však čierne bruško s modrým 9. a zadnou tretinou 8. článku. Samica má bruško celé čierne.

Larva: Je pomerne malá, dá sa spoľahlivo odlíšiť len s lupou. Žiabrové prívesky sú bez uzlíka, sú zakončené dlhou špičkou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-IX. Dĺžka vývinu lariev 2-5 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

mediteránny

Ischnura pumilio - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody, predovšetkým menšie a vysychajúce (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.,slovník pioniersky druhOsídľuje nový biotop ako prvý.). Larvy sa zdržiavajú na dne alebo na rastlinách vo vode. Liahnutie prebieha na vegetácii na brehu a vyrastajúcej z vody. Imága lietajú popri vode a pomedzi vegetáciu. Vajíčka kladú do vodných rastlín.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Zriedkavý druh, vyskytuje sa po celom území, od nížin do kotlín. V červenom zozname v kategórii LRnt - blízke ohrozeniu. Možné ohrozenie znečistením vody a likvidáciou biotopu.

Ischnura pumilio - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore