vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Sympecma fusca

(Vander Linden, 1820)

slovenský názov: šidlovka hnedá

preklad vedeckého mena1: Sympecma (gr.) = úzko zložené (krídla), fusca (lat.) = tmavohnedý

Sympecma fusca - samecSympecma fusca - samecSympecma fusca - kladenie vajíčokSympecma fusca - exúvium

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 26-28,5 mm, dĺžka krídla 19,5-22,5 mm. Je to pomerne nenápadný druh šidlovky. Sfarbenie je hnedé, s tmavohnedou vzorkou na svetlohnedom pozadí.

Larva: Žiabrové lístky sú na konci zaoblené, ich okraje sú viac-menej rovnobežné. Maska je krátka, nemá dlhý násadec. Na presné určenie potrebujeme lupu.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág III-VI a VIII-XI, počas teplej zimy ich môžeme vidieť lietať veľmi dlho. Dĺžka vývinu lariev 3-4 mesiace. Zimuje imágo.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

eurosibírske

pôvod

východomediteránny

Sympecma fusca - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody rôzneho typu (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Larvy sa zdržiavajú medzi vodným rastlinstvom. Liahnutie prebieha na bylinách vyrastajúcich z vody a brehu. Imága lietajú popri vode a vo vegetácii. Na prezimovanie potrebuje porasty trstiny, pálky, kríkov, stromov a pod. Chladné obdobie v nich prečkáva ukrytá v štrbinách pod kôrou, medzi listami atď., pričom ju jej sfarbenie maskuje.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh je zriedkavý, hojnejší je v nížinách a kotlinách. Ohrozený je predovšetkým vypaľovaním porastov v okolí vôd, v ktorých zimuje, a zánikom biotopu. Z tohto dôvodu je zaradený do červeného zoznamu v kategórii LRnt - blízke ohrozeniu. Druh je tiež zákonom chránený, je zaradený do príloh 4B a 6B vyhlášky o ochrane prírody.

Sympecma fusca - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore