vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Sympecma paedisca

(Brauer, 1877)

syn. Sympecma braueri Bianchi, 1904

syn. Sympecma annulata (Sélys, 1887)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Sympecma (gr.) = úzko zložené (krídla), paedisca = malé dievča

Sympecma paedisca - samecSympecma paedisca - samicaSympecma paedisca - samicaSympecma paedisca - samica

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 26-30 mm, dĺžka krídla 19-22 mm. Podobá sa na šidlovku hnedú (S. fusca), od ktorej sa odlišuje kresbou na hrudi a samce aj tvarom príveskov.

Larva: Podobá sa na druh S. fusca a je na prvý pohľad ťažko rozoznateľná. Na presné určenie potrebujeme lupu.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág III-VI a VIII-XI. Dĺžka vývinu lariev 2-3 mesiace. Zimuje imágo.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

palearktické

pôvod

sibírsky

Sympecma paedisca - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Stojaté vody (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Na prezimovanie potrebuje porasty trstiny, pálky, kríkov, stromov a pod. Chladné obdobie v nich prečkáva ukrytá v štrbinách pod kôrou, medzi listami atď., pričom ju jej sfarbenie maskuje.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Známa je len z jednej lokality. Nález samice z roku 1981 publikoval Straka4. U nás je zaradená do červeného zoznamu v kategórii EN - ohrozené. Druh je tiež zaradený do vyhlášky o ochrane prírody, do jej prílohy 6A (druh európskeho významu). Je spomenutý aj v prílohe 2 Bernského dohovoru a prílohe 4 Smernice EK o biotopoch. Možné ohrozenie zánikom biotopu.

Sympecma paedisca - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. STRAKA, V., 1984: Vážky (Odonata) Slovenského krasu. Biológia (Bratislava), 39: 1017-1022.

Videli ste tento druh? Napíšte nám.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore