vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Lindenia tetraphylla

(Vander Linden, 1825)

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Lindenia = podľa Pièrre Léonard Vander Linden (belgický entomológ), tetraphylla (gr.) = štvorlístková (4 lístky na brušku)

Fotografie tejto vážky zatiaľ v našom archíve nemáme, môžete si ich pozrieť na iných stránkach.

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 49-57 mm, pomerne veľký druh. Sfarbenie je žlto-hnedé, bruško je štíhle, články 7 a 8 majú listovité výrastky.

Larva: Má štvorcovú masku, bočné tŕne na 7.-9. článku a len 2-článkové chodidlá zadných nôh.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VIII. Dĺžka vývinu lariev 12 mesiacov. Zimuje zrejme larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

holomediteránne

pôvod zrejme

pontickomediteránny

Lindenia tetraphylla - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Jazerá (slovník stagnikolDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.).

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Na Slovensku sa nevyskytuje, známy je len z jediného historického nálezu (Trpiš4, Jurský Šúr). Vyhláška druh hodnotí ako druh európskeho významu (príloha 6A). Je tiež zaradený do príloh 2 a 4 Smernice o biotopoch.

Lindenia tetraphylla - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. TRPIŠ, M., 1957: Predbežný prehľad vážok (Odonata) Žitného ostrova. Biológia Bratislava, 12, p. 433-449.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore